Leren door te ervaren
middels spel en beweging

Leren door te ervaren
middels spel en beweging

Lumotio staat voor spelen, bewegen en leren

Is uw kind…
– overbeweeglijk;
– gespannen;
– snel boos;
– agressief en/of juist teruggetrokken;
– angstig;
– of onzeker.

Of ervaart uw kind…
– moeite met het aangeven van grenzen;
– moeite met het tonen van emoties;
– problemen met betrekking tot de concentratie;
– of ander (probleem)gedrag waar u uw vinger niet op kunt leggen?

Lumotio helpt graag door middel van (psychomotorische) begeleiding, training en therapie voor kinderen en jongeren met of zonder verstandelijke beperking!

Psychomotorische kindertherapie

Bent u al bekend met psychomotorische kindertherapie (PMKT)? Het is een non-verbale therapievorm, waarbij zowel sport-, spel-, bewegings- en lichaamsgerichte activiteiten een grote rol spelen en worden ingezet om gedragsverandering teweeg te brengen.

Bij Lumotio kunt u terecht voor individuele- of groepsgerichte arrangementen voor kinderen en jongeren met of zonder beperking.

Sensorische informatieverwerking

Wanneer we spreken over ‘sensorische informatieverwerking’ (SI), hebben we het over de verwerking van de prikkels die onze zintuigen dagelijks binnenkrijgen en dus te verwerken hebben. Krijgt uw kind te weinig of juist te veel prikkels binnen? Dan heeft dit zichtbaar invloed op het gedrag.

Door middel van observaties en onderzoek helpt Lumotio om de prikkelverwerking van uw kind in kaart te brengen. Wanneer de prikkelverwerking helder is, voorziet Lumotio u graag van advies op maat.

Ilona Groenwegen de therapeute binnen Lumotio

Lumotio en de therapeute

Wist u dat LUMOTIO is afgeleid van het Latijnse ‘Lupus’ (spelen), ‘Motus’ (bewegen) en ‘Cognitio’ (leren)? Dit is dan ook exact wat kinderen en jongeren, maar ook de ouders/opvoeders, bij Lumotio doen: leren door te ervaren middels spel én beweging.

De therapeute is Ilona Groenwegen. Zij is actief binnen de gemeenten die vallen onder de Drechtsteden, voornamelijk in de Hoeksche Waard.

Ervaringen

 • Miranda
  Binnen onze school kunnen we de kinderen veel bieden op cognitief en sociaal-emotioneel vlak. Voor sommige kinderen is er echter op het sociale en/of het emotionele vlak meer nodig. Onze ervaring is dat PMKT bij Lumotio hierbij een effectieve manier is om aan de individuele doelen van een kind te werken. Door de vorm van spel en beweging voelen de kinderen zich vrij en kan er aan de doelen gewerkt worden. We zien dan ook dat deze manier van therapie zinvol is en dat de kinderen een groei doormaken. Lumotio behandelt onder andere in de gymzaal binnen onze school, wat veiligheid voor de kinderen biedt. Zo hoeven ze niet naar een andere locatie en worden ouders minder belast. De samenwerking hierin met Lumotio is erg prettig. Doordat er ruimte is voor overleg werken we samen aan de groei, zodat het kind de beste begeleiding krijgt.
  Miranda
  Intern Begeleider SBO Het Pluspunt
 • Wendy
  De werkwijze van Ilona werkt ontzettend goed bij mijn zoon. De therapie in combinatie met sport en spel maakt het erg laagdrempelig en ongedwongen voor hem en voelt hij het niet als een opgave. Door de terugkoppeling die zij maakt over de gesprekken met hem, worden voor mij ook meer dingen duidelijk, en makkelijker om mee om te gaan. In haar support is ze altijd positief en denkt ze in mogelijkheden.  Zij is er voor kind én voor ouder, dat is zo ontzettend fijn! 
  Wendy
  Combinatie met sport en spel maakt laagdrempelig