Links

Lumotio maakt regelmatig gebruik van de volgende websites:

Lumotio en de therapeute zijn t.b.v. registraties en vergoedingen voor klanten aangesloten bij de volgende organisaties:

Lumotio is aangesloten bij FVB
Lumotio is aangesloten bij RBCZ
Lumotio is aangesloten bij TCZ

Registertherapeut van Nederlandse Vereniging voor Psychomotore KINDERtherapie

Federatie Vaktherapeutische Beroepen — netwerk van vaktherapeutische beroepsverenigingen

Overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg op HBO-niveau certificeert en registreert

Lumotio is onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

Registertherapeut van Nederlandse Vereniging voor Psychomotore KINDERtherapie

Lumotio is aangesloten bij FVB

Federatie Vaktherapeutische Beroepen — netwerk van vaktherapeutische beroepsverenigingen

Lumotio is aangesloten bij RBCZ

Overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg op HBO-niveau certificeert en registreert

Lumotio is aangesloten bij TCZ

Lumotio is onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)