Psychomotorische kindertherapie

Wat is PMKT precies?

De psychomotoriek speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen (jong en oud), waarin een wisselwerking bestaat tussen de psyche en motoriek (= emotie en cognitie). Wanneer deze wisselwerking is verstoord, kan het voorkomen dat een kind (gedrags)problemen laat zien.

Het zal u niet verbazen dat kinderen en jongeren door middel van spel en beweging laten zien wat hen bezighoudt. Dat is een mooi verschijnsel, want binnen de psychomotorische kindertherapie (PMKT) krijgen zij de vrije ruimte om hun emoties te uiten, gevoelens als verdriet, woede of angst te beleven én persoonlijke gebeurtenissen op eigen tempo te verwerken.

PMKT zorgt ervoor dat uw kind leert om anders naar zichzelf en zijn/haar omgeving te kijken. Hoe dit gebeurt? Door in een speelse en veilige omgeving, met de hulp van o.a. video, spelmateriaal en/of muziek, te werken aan een persoonlijk veranderingsproces.

Het doel van de behandeling van uw kind is, op het moment dat u deze tekst leest, nog niet vastgesteld. Het is namelijk zo dat het doel van de behandeling voor ieder kind uniek is. Wel kan er over het algemeen worden gezegd dat er binnen de therapie wordt gewerkt aan het verminderen- of wegnemen van de problematiek waarvan uw kind last heeft.

Is PMKT geschikt voor mijn kind?

PMKT is voor kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling en dit mogelijk in hun motoriek laten zien. Zo is PMKT geschikt voor kinderen en jongeren die bijvoorbeeld…
– … minder behendig-, houterig in beweging zijn en/of weinig lichaamsbesef hebben
– … onzeker zijn in reacties (al dan niet in combinatie met een negatief zelfbeeld)
– … driftig, angstig of teruggetrokken in gedrag zijn
– … overactief, impulsief, overbeweeglijk of onrustig zijn
– … gevoelig, bang of in zichzelf gekeerd zijn
– … onvoldoende of niet in staat zijn om voor zichzelf op te komen

Ook kinderen en jongeren met bekende diagnoses vinden hun weg naar PMKT: van o.a. ADHD en ADD, tot autisme (ASS), concentratieproblematiek en hoog gevoeligheid. Dit betekent niet dat een kind voor aanmelding een diagnose moet hebben; kinderen met en zonder diagnose kunnen PMKT volgen.