Over Lumotio

LUMOTIO is afgeleid van het Latijnse ‘Lupus’ (spelen), ‘Motus’ (bewegen) en ‘Cognitio’ (leren). Dit is dan ook exact wat kinderen en jongeren, maar ook de ouders/opvoeders, bij Lumotio doen: leren door te ervaren middels spel én beweging.

Denkt u erover om de hulp van Lumotio in te schakelen? Dan start het traject te allen tijde met een intakegesprek. Het intakegesprek dient als eerste kennismaking en ook wordt hier belangrijke informatie besproken (zowel van ouders/begeleiders naar de therapeute, als andersom).

Gedurende de behandeling bent u volledig beslissingsbevoegd en wordt u maximaal betrokken bij het proces. Dit kan op verschillende manieren: van evaluatieverslagen en -gesprekken, tot korte evaluatie momentjes na iedere sessie.

Binnen ieder behandeltraject staat ‘een veilig klimaat’ centraal en wordt er continue uitgegaan van de mogelijkheden en vaardigheden van het kind.

Lumotio kinderen leren door spel.

Specialisaties binnen Lumotio

Specialisaties binnen Lumotio

Doordat Ilona, de therapeute binnen Lumotio, een leergierig persoon is, altijd up-to-date wil blijven in haar vakgebied én geregistreerd therapeute wil blijven, volgt zij regelmatig intervisie en supervisie.

Ook heeft Ilona diverse opleidingen afgerond en uiteenlopende cursussen en trainingen gevolgd:
–   Sherborne (Bewegingspedagogiek die de ontwikkeling van het kind volgt)
–   Rots & Water (weerbaarheidstraining)
–   Pesten en therapeutische mogelijkheden
–   EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
–   Verschillende cursussen m.b.t. hechtingsproblematiek
–   Sensorische Informatieverwerkingstherapie (m.b.t. de prikkelverwerking van de zintuigen en alertheid)
–   PMGT (PsychoMtorische GezinsTherapie)
–   Systeem Therapeutisch werker

Over Ilona

Mijn naam is Ilona Groenewegen. Ik ben moeder van een zoon (2008) en dochter (2012) én therapeute binnen Lumotio.

Na het volgen van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), heb ik gewerkt binnen de Jeugdzorg. Gedurende die periode was ik werkzaam in een behandelgroep voor kinderen en jongeren die door Bureau Jeugdzorg uit huis waren geplaatst. Hier heb ik met eigen ogen mogen ervaren dat kinderen en jongeren veel beter te behandelen zijn wanneer er, op professionele wijze, activiteiten met hen worden ondernomen.

Aangezien ik kinderen en jongeren een betere behandeling en kwaliteit van leven wilde bieden, onderzocht ik wat ik hiermee zou kunnen doen. Ik begon aan de opleiding tot Psychomotorisch Kindertherapeute.

Gedurende de opleiding heb ik geleerd dat het heel belangrijk is om kinderen en jongeren te volgen in hun spel. Door middel van verschillende interventies die ik als therapeute toepas, werkt het kind vanuit ervaring aan zijn/haar doelen.

Mijn vrije tijd besteed ik het liefst aan mijn gezin. Waarin ik mijn ontspanning vind? In het lezen van een boek, diamond painting of in een rondje hardlopen. Daarnaast ben ik regelmatig vrijwilliger bij een disco voor mensen met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking.

Ilona Groenwegen de therapeute binnen Lumotio